Profilové práce

Profilová práce je předpokladem postupu do vyššího stupně studia a ukončení studia. Téma práce si studenti volí podle svých zájmů a odborného zaměření.

2015/2016 Kappa

2014/2015 Lambda

2013/2014 Ióta

2012/2013 Théta a Kappa

2010/2011 Ióta a Éta

2009/2010 Théta

Starší profilové práce jsou archivovány ve fyzické formě.
Data uvádějí školní roky, v kterých byly práce odevzdávány.