Expediční práce

Kokořínsko 2020, zkrácená mimořádná podoba

home > Expediční práce > Kokořínsko 2020

Tradiční téměř měsíční bádání ve věkově smíšených skupinách, které běžně probíhá na konci školního roku v červnu jsme v důsledku mimořádných opatření COVID-19 museli v roce 2020 přesunout na začátek září a uskutečnit výzkumy ve zkrácené týdenní podobě.


 

výsledky bádání v článcích jednotlivých skupin


kapitán: Jiří Bruthans
členové skupiny: Vojtěch Bruthans, Tomáš Brdička , Ester Burgerová, Anna Prouzová, Anna Geröová, Šimon Petrov, Adam Pochman, Anežka Ptáčková, Julie Krommelová

Brožura seznam nalazených živočichů článek s výsledky

Cílem naší práce bylo zjistit, jaké živočichy mohou běžní návštěvníci Kokořínska pozorovat za pomoci jednoduchých pomůcek vyrobených doma. Zaměřili jsme se na nejzajímavější druhy, které se na Kokořínsku vyskytují, například: pavouky, střevlíky, netopýry, raky a další vodní živočichy. Dávali jsme si velký pozor, abychom neohrozili pozorované živočichy ani jejich prostředí. Živočichy jsme chytali za pomocí živochytek, cedníků, plastových kelímků nebo smýkačky. Používali jsme i detektor netopýrů, který jsme si sami sestavili.

 


kapitán: Tomáš Kudláček
odborný konzultant: RNDr. Marek Matura, Ph.D., PhDr. Vít Novotný
členové skupiny: Matyáš Bureš, Oliver Hajný, Matyáš Prokopius, Matyáš Toušek, Johana Činčerová, Kateřina Kadlecová, Anna Kubcová, Žofie Soukupová, Natkamon Wongsrisang

plakát představující výsledky skupiony fotogalerie dvojic fotografií
článek s výsledky

Ve fotografii je možné zachytit nejen spoustu zajímavých okamžiků, ale také míst. Ta se časem mění a díky starým snímkům těchto míst je možné vidět, jak to dříve vypadalo a co se změnilo. Cílem práce bylo vytvořit nové fotografie k vybraným historickým snímkům a vytvořit tak dvojice srovnávacích fotek. Na těch je dobře vidět proměna daného místa a zároveň mohou mít podobný význam v budoucnu. Pro práci byly vybrány fotografie z Kokořínského dolu, Harasova, Mšena a okolí. Srovnávací snímky byly pořizovány na digitální zrcadlovky. Ve většině případů byl použit i stativ pro snadnější držení vertikál, horizontál a celkové kompozice. Výsledkem práce je 31 dvojic současných a historických snímků. Ty byly poskytnuty okrašlovacímu spolku Kokořínska „Pšovka“ za účelem rozšíření fotogalerie na webu a možnému budoucímu využití pro další srovnávací fotografie. Nadstavbovým výstupem je anglické video o této práci a projektu expedice obecně.

Srovnávací fotografie Kokořínsko Harasov Mšeno historické snímky porovnání fotografie

 


kapitánka: Maximilian Eška
odborná konzultantka: Ing. Filip Hložek
členové skupiny: Maximilian Eška, Jakub Fojtík, Kryštof Švejda, Michal Květák, Markéta Novotná, Ota Svátek, Igor Pokorný, Jaroslav Janda, Jakub Janda, Adam Novik

Plakát představující výsledky skupiny článek s výsledky

Fyzikální expediční skupina na Přírodní škole doposud nebyla a naším posláním bylo tento fakt změnit a vyzkoušet si co nejvíc možné práce v terénních podmínkách.
Cílem práce bylo provést jednoduchá fyzikální měření v přírodě. Hledali jsme závislost mezi teplotou, relativní vlhkostí a tlakem, měřili jsme intenzitu okolního hluku, dávkový příkon ionizujícího záření, počítali jsme obvod Země a učili se souhvězdí. Díky měřením a pozorováním jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o okolní přírodě a pochopili, jak naše přístroje fungují. Některá měření, která jsme prováděli, by se jednoduše dala zapojit do hodin fyziky.

 


kapitánka: Františka Ekrtová
odborná konzultantka: Mgr. Hanka Nábělková
členové skupiny: František Souček, Julie Součková, Sonam Dolma Swiecicki, Rozálie Kopecká, Adam Tichý, Matěj Zeman, Vojtěch Havrda, Cecila Ekrtová, Alena Bruthansová

článek s výsledky

Našim cílem bylo vyzkoušet si, jak asi mohl vypadat život člověka v pravěku, tomu jsme podřídili naše činnosti i vybavení. Ze současného světa jsme si vzali minimum věcí (oblečení, boty, deku, provázek, barel na vodu, nůž, foťák, papír a tužku). Během prázdnin jsme nasušili maso a ovoce, nasbírali obilí, vyrobili si misky a dřevěné lžíce, ušili si boty z kozí kůže, obstarali si pazourky a vypůjčili hliněné nádoby na vaření a sekeromlaty. Prožili jsme 4 expediční dny v jeskyni, řídili jsme čas podle slunce, vařili jsme v hliněných hrncích obilné kaše a luštěniny. Věnovali jsme se sběru a ručním pracím (tkaní, pletení košíků). Naučili jsme se rozdělat oheň třením, štípat pazourky. Vyrobili jsme luk, pazourkové oštěpy a šípy, vymysleli jsme si vlastní kulturu.

 


členové skupiny: Michaela Vítková, Damia Veselá, Tomáš Kovář, Matyáš Beránek, Ida Kratochvílová, Barbora Martišková

článek s výsledky

Expediční skupina Pověsti se zabývala sbíráním pověstí od místních lidí. Cílem naší práce bylo zjistit, zda existují nějaké pověsti, co nejsou nikde zapsané a předávají se mezi lidmi jen ústně. Pracovali jsme s literaturou týkající se Kokořínských pověstí, přečetli jsme desítky pověstí a jejich nejrůznější verze. Zeptali jsme se jsme celkem čtyřiceti lidí z obcí Kokořín, Dobřeň, Vidim, Konrádov, Houska a Ráj. Ptali jsme se nejen běžných lidí, ale i odborníků jako byli průvodci na hradech, kasteláni a historikové. Navštívili jsme dva hrady, Kokořín a Houska. Povedlo se nám získat šest pověstí, které nejsou nikde písemně zaznamenané. Vytvořili jsme brožuru s přepisem pověstí, které členové naší skupiny literárně dotvořili.

 


kapitánka: Alžběta Šebánková
odborná konzultantka: Mgr. Jitka Motejzíková, Mgr. Anežka Koutníková
členové skupiny: Mojmír Pěnička, Oliver Böhm, Zuzana Bruthansová, Alžběta Konopásková, Matilda Vyhnálková, Jáchym Burger, Anežka Havrdová, Jakub Nekvasil

článek s výsledky

Naše skupina se zabývala přírodními barvivy získanými z různých částí rostlin (mezi barvířské rostliny patří např.: bez černý, kopřiva dvoudomá, vlaštovičník větší nebo olše lepkavá). Naším cílem bylo získat co největší spektrum barev, vytvořit jejich vzorník a nabarvit různé přírodní materiály (bavlněná trička, dřevěné korálky nebo lněné pytlíky). V první části Expedice jsme sbírali rostliny a ve druhé z nich dostávali barvivo prostřednictvím chemických látek, takzvaných mořidel. Celkem se nám podařilo získat celkem 22 různých odstínů barev, mezi nejčastějšími byly odstíny žluté, hnědé nebo šedé – na rozdíl od syntetických barviv jsme z rostlin dostali spíše jemné pastelové barvy.

 


kapitán: Štěpán Jícha
odborný konzultantk: MgA. Markéta Oplíštilová
členové skupiny: Jáchym Galuška, Ondřej Martinek, Prokop Císler, Jakub Ježek, František Prokop, Adam Issa, Marek Švejda
Jonáš Kučera

článek s výsledky

Cílem práce bylo vyrobit model roubenky podle tradičního postupu pro oblast Kokořínska, vyrobit papírový model, který se poskytne Domu zaniklých řemesel ve Vidimi a provést fotodokumentaci vytváření modelu roubenky. POSTUP: získávání pískovce, zpracování pískovce
propočítání rozměrů roubenky, seřazení trámů, opracování konců trámů,natírání trámů
stavba kamenného základu, stavba 1 patra, stavba 2 patra, výroba došků, výroba krovu, navazování došků, dokončení střechy, vymazávání mezer mezi trámy výmazem

 


kapitánka: Amálie Anna Borovková
odborný konzultantk: Mgr. Štěpán Macháček
členové skupiny: Julie Kadlecová, Viktor Komárek, Robin Kovář, Adam Lustig, Tomáš Majer, Filip Radek, Matyáš Spěváček, Filip Steklý, Andrea Suchánková

článek s výsledky

V naší práci jsme se snažili zdokumentovat části vodní sítě na kokořínsku – konkrétně tok Pšovky a několik vodních ploch Mšena, Nebužel a jejich okolí. Krajinu jsme mapovali a porovnávali s mapami stabilního katastru.Také jsme na lokalitách prováděli biologický výzkum.
Chtěli jsme vytvořit návrh na zvýšení retenčního potenciálu zdejší krajiny, ale zjistili jsme, že Kokořínská krajina je z retenčního hlediska velmi bohatá a není tento návrh zapotřebí.